Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/homethtr/domains/hometheater.co.il/public_html/modules/Downloads/index.php on line 24 Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/homethtr/domains/hometheater.co.il/public_html/modules/Downloads/index.php on line 24 Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/homethtr/domains/hometheater.co.il/public_html/modules/Downloads/index.php on line 24 - הורדות


[ עמוד ההורדות הראשי | הוסף הורדה | חדש | פופולרי | המדורגים ביותר ]

פרופיל ההורדה: TVxb-Ynet.ini


[ תגובות על ההורדה | פרטים נוספים | הערך העורך | הגדר הורדה ]

פרטי דירוג ההורדה
סהכ הצבעות: 0
דירוג כולל הכל: 0

הקובץ לוקח את לוח השידורים מYNET לאחר מחקר מעמיק התברר כי לYNET לוח השידורים המעודכן ביותר ברשת!!

מחבר: shy (vardis at gmail dot com)
גרסה: 3.0 גודל הקובץ: 1 bytes


[ הורד את הקובץ ]

משתמים רשומים
מספר של דירוגים: 0
אין הצבעות של משתמשים לא רשומים
דירוג הורדות:
דירוג גבוה:
דירוג נמוך:
מספר של תגובות: 0


* הערה: אמצעי זה משקלל דירוגי משתמשים רשומים נגד לא רשומים 10 ל 1.
משתמשים לא רשומים
מספר של דירוגים: 0
אין הצבעות של משתשמים לא רשומים
דירוג הורדות:
דירוג גבוה:
דירוג נמוך:
 


* הערה: אמצעי זה משקלל דירוגי מצביעים רשומים נגד לא חיצוניים 20 ל 1.
מדרגים חיצוניים
מספר של דירוגים: 0
אין הצבעות חיצוניות
דירוג הורדות:
דירוג גבוה:
דירוג נמוך:
 


[ הורד את הקובץ | דרג את המקור הזה ]


האם זה קובץ שלך? הרשה למשתמשים אחרים לדרג את זה מהאתר שלך!